România: RomânaChange

Cifre, date

Puteți solicita imaginile inserate aici la o rezoluție mai mare. Adresați-vă, vă rugăm, dnei. Eva Rademacher via e-mail; specificați imaginile necesare și scopul în care acestea vor fi utilizate.

 World Map KIRCHHOFF Group

Turnover/Employees Group